Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a tuf.

tuf, -fs
(D’orige onomatopèyic de l’emanació de vapor.)
s. m. Pudentor, pudor, olor forta molt molesta i penetrant que despedix alguna cosa, sobretot l’emanació que es desprén d’una fermentació o una combustió.