Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a crac.

crac, -cs
(Onomatopeya del soroll en trencar-se una cosa.)
s. m. Soroll que fa una cosa en trencar-se. // fig. Caiguda brusca i important en l’economia, en una empresa comercial, etc.