Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a ahà.

ahà
interj. Interjecció que pot manifestar afirmació, aprovació o sorpresa, segons el context i que té la variant sinònima ahahà: ¡Ahà!, eres tu qui s’ha menjat els torrons. ¿Vols sucre? ¡Ahà!, posa-me’n una miqueta.
observ. En l’interjecció ¡aha!, la h és muda o aspirada.