Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: volts
volt, -ts
(De Volta, llinage d’un físic italià, inventor de la pila.)
  1. s. m. Fís. Unitat de força electromotriu. El seu símbol és V.
volt, -ts
(Del llatí vŏlvĭtum, part. pass. de vŏlvĕre, embolicat, girat.)
  1. adj. m. ant. Embolicat.
  2. Fer volt, loc. local. Rodejar, voltar, circumdar.
Buscar volts en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: envolt i bolt.