Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: resumir
resumir
Flexió verbal »
(Del llatí resumĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Tornar a dir, repetir lo que shavia dit adés.
  2. Sintetisar, reduir lo que sha dit o escrit.
Buscar resumir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.