Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: recebiment
recebiment, -ts
  1. s. m. Acte i efecte de recebir o rebre.
observacions/documentació: Forma documentada des de ben antic: “E hixqueren-lo a recebir a les parets de Quart. Y, fet lo recebiment, // tornaren-se’n cap a cuha per lo mateix camí, per a exir-lo a recebir ab professó.”. Pere Martí. Libre de antiquitats. 1525. “...per ço que li sia fet degut recebiment e acolliment...”. Anònim. Història de la cultura valenciana. 1399. “...per fer-vos aquella honor y recebiment que a tan gran rey y senyor com vos s’esguarda...”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490. “...que·l recebiment del sant Spirit fo per merit de la passio de Jesuchrist, e per ço lo sol se mostrà royg.”. Sant Vicent Ferrer. Sermons. 1410.
Buscar recebiment en: