Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: publicar
publicar
Flexió verbal »
(Del llatí publĭcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Fer públic o palés.
  2. Anunciar les amonestacions per al matrimoni o lorde sacerdotal.
  3. ant. Declarar, fer saber, comunicar ad algú o alguns.
  4. Editar un llibre, diari, revista
Buscar publicar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.