Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pres
pres, -sa, -sos, -ses
(De pres, i este del llatí prehēnsu, part. pass. de prendre.)
  1. s. i adj. m. Persona tancada en presó i privada de llibertat.
  2. fig. Dominat per un sentiment, vici, estat dànim: Pres de les seues baixes passions.
pres, -sa, -sos, -ses
  1. adj. m. Agarrat.
  2. Digerit.
pres
  1. adv. ant. inus. Despuix, en acabant, en acabar, darrere de, posteriorment, més tart.
Buscar pres en:
  • pres coincidix en:
    • el participi masculí singular de prendre
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.