Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: porrejar
porrejar
Flexió verbal »
  1. v. Pegar colps en una porra, bastó, gayato
  2. ant. Molestar, fer-se pesat.
Buscar porrejar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.