Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: plegar
plegar
Flexió verbal »
(Del llatí plicāre, plegar, doblegar.)
  1. v. tr. Fer plecs en una cosa.
  2. Doblegar una cosa fent diversos plecs.
  3. Doblegar una cosa flexible aplicant una part sobre latra.
  4. Arreplegar, generalment de terra.
plegar
  1. v. intr. ant. V. aplegar.
Buscar plegar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.