Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: perfecta
perfect, -ta, -ts, -tes
  1. adj. m. var. form. ant. V. perfecte.
perfecta, -tes
  1. s. f. ant. Oferiment.
perfecte, -ta, -es
(Del llatí perfectu, supí de perficĕre, acabar, completar.)
  1. adj. m. Totalment acabat; sense carència.
  2. Acabat en el grau màxim de calitat, sense defecte.
Buscar perfecta en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.