Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: nevada
nevat, -ada, -ts, -ades
(Del llatí nivātus.)
adj. m. Cobert de neu. // fig. Molt blanc.
nevada, -des
(Del llatí nivātus.)
s. f. Caiguda massiva de neu. // Conjunt de neu que ha caigut en nevar.
ref. Nevada abans de Nadal, per mija femada val.
nevada, -des
s. f. local. V. navada. (Deformació fonètica de navada.)
nevada, -des
s. f. Planta de l’espècie Calamintha officinalis, també nomenada poliol.
Buscar nevada en:
  • nevada coincidix en:
    • el participi femení singular de nevar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)