Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: gobanella
gobanella, -lles
(D’ètim incert. cf. l’arag. gobanella, possiblement relacionat en el mossàrap.)
  1. s. f. Articulació de la en lantebraç. També es denomina monyica.
  2. local. Antebraç.
Buscar gobanella en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: govanella.