Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esmicolar
esmicolar
Flexió verbal »
(Derivat del llatí mica, miqueta, en el prefix es- i el sufix intensiu -ol.)
  1. v. tr. dialect. Fer o desfer a miquetes o trossets molt chicotets; desllescar, capolar, esmenugar, espiscar.
Buscar esmicolar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.