Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: encórrer
encórrer
Flexió verbal »
(Del llatí incurrĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Perseguir.
  2. ant. Agarrar, sobrevindre.
  3. intr. ant. Sobrevindre un temps o acontenyiment determinat.
  4. ant. Deixar encórrer, deixar anar, abandonar.
Buscar encórrer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: córrer.