Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: emprendre
emprendre
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar *imprehendere, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Resoldre, decidir fer una cosa.
  2. ant. Mamprendre.
  3. ant. Usar, utilisar, amprar.
  4. ant. Acceptar, admetre.
Buscar emprendre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: prendre.