Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: despertà
despertà, -aes
  1. s. f. var. form. pop. V. despertada (en música, cants o coets els dies de festa).
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar despertà en:
  • despertà coincidix en:
    • la 3ª persona del pret. perfecte d'indicatiu de despertar
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: despert i despertada.