Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: chafat
chafat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. Esclafat.
  2. Chafigat.
  3. fig. Trist, desanimat, alicaigut.
  4. local. Curt denteniment.
  5. Acte de trapijar el raïm.
Buscar chafat en:
  • chafat coincidix en:
    • el participi masculí singular de chafar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)