Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: arrèu
arrèu, -us
(Posverbal de arrear, proveir, guarnir.)
  1. s. m. ant. Conjunt de coses secundàries que completen o nadornen una principal.
  2. Aïna o utensili que servix per a un us, especialment un us agrícola.
  3. plr. inus. Aparells de les cavalleries per a montar o tirar, aparells, aparellada.
Buscar arrèu en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: arreu.