Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Rol
rol, -ls
(De l’angl. role, paper d’un actor, i este del fr. rôle.)
  1. s. m. Paper que u realisa, fa o representa.
rol, -ls
(Del fr. rôle (ant. roole), mat. sign. procedent del llatí rŏtŭlu, rollo, paper enrollat.)
  1. s. m. Nàut. Llibre oficial dun barco a on consta una llista de la tripulació, les condicions de lembarcació, etc.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: roll.