Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Promoure
promoure
Flexió verbal »
(Del llatí promŏvere, mat. sign.)
  1. v. tr. Iniciar, dignificar, impulsar, originar, etc., una acció.
  2. ant. Moure, induir.
  3. Elevar ad algú a un càrrec, grau, dignitat
Buscar Promoure en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.