Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Modificar
modificar
Flexió verbal »
(Del llatí modifĭcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Transformar, canviar alguna cosa.
  2. Donar un atre modo de ser sense alterar la naturalea essencial.
  3. Reduir a un modo determinat.
  4. Canviar.
Buscar Modificar en: