Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Fur
fur, -rs
(Del llatí fŏrum, tribunal, llei.)
  1. s. m. Norma o llei donada a un determinat territori.
  2. Furs de Valéncia, conjunt de normes per les quals samparava el Regne de Valéncia; Constitució.
  3. Fur de costum, costum jurídica.
  4. Autoritat o poder judicial.
  5. A fur de, loc. ant. A modo de.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.