Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Brollar
brollar
Flexió verbal »
(Derivat del llatí vulg. gàlic brŏgilos, hort o tancat en plantes.)
  1. v. intr. ant. Brotar una planta eixint de la terra.
  2. Eixir un líquit en força dun lloc.
Buscar Brollar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: embrollar.