Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a tamtam.

tamtam, -ms
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Tambor gran, propi d’Àfrica, que es toca en les mans.