Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a sap.

¡sap!
(cf. el cast. zape, mat. sign., i l’àrap marroquí sabb.)
interj. Interjecció per a espantar o fer fugir als gats: ¡Sap, lleva d’ahí!.
  • sap coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de saber
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ¡çap!.