Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ¡çap!
¡çap!
  1. interj. var. ort. ant. V. sap.
Buscar ¡çap! en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ¡sap!.