Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a nyam.

¡nyam!
interj. Onomatopeya del menjar.
nyam
Paraula que forma part de l’expressió nyam, nyam, loc. Onomatopeya de l’acte de mastegar o menjar.
nyam
var. form. vulg. i dialect. Equival a vejam.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.