Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a dric.

dric
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Forma onomatopèyica que expressa un colp. // Del dric al drac, loc. D’un instant a l’atre. // En un dric drac, loc. En un tres i no res, en un moment o instant