Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a Viler.

viler, -rs
s. m. ant. Vilage. // Teuladí, pardal de l’espècie Passer domesticus. Localment se denomina pardal vilero.
viler, -ra, -rs, -res
adj. m. Natural o propi de la localitat valenciana de La Vila.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.