Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Samaruc.

samaruc, -cs
(Possiblement prerromà. cf. el cast. samarugo, el portugués samarugo o l’it. samarúgole.)
s. m. Peix teleòsteu molt chicotet de l’orde dels ciprinodontiformes, de la família dels ciprinodòntits (Valencia hispanica). Viu en les aigües dolces o salobres pròximes a la mar.