Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a òixala.

¡òixala!
(Del cast. ojalá i este de l’àrap law šá lláh, si Deu vol.)
interj. inus. Indica desig de que una cosa passe, succeïxca o tinga lloc: Òixala nos toque la sòrt grossa enguany. / Ixcà.
observ. Generalment en la llengua coloquial s’utilisa el castellanisme ojalá.