Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: somesa
somés, -sa, -sos, -ses
  1. adj. m. Que està baix del poder o domini dalgú.
  2. s. m. ant. Súbdit.
Buscar somesa en:
  • somesa coincidix en:
    • el participi femení singular de sometre
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.