Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rascador
rascador, -rs
  1. s. m. Instrument per a rascar.
  2. local. Raedora de la pastera.
  3. inus. Rascamonyo o agulla del pentinat tradicional de la dòna valenciana.
Buscar rascador en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.