Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: plega
plega, -gues
(Posverbal de plegar.)
  1. s. f. ant. i hui local. Arreplega, colecta.
  2. ant. Taula, armari o escritori a on se guardaven diners i documents o escrits.
Buscar plega en:
  • plega coincidix en:
    • la 2ª persona d'imperatiu de plegar
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de plegar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: plegada i plegat.