Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: moleta
moleta, -tes
(dim. de molla.)
  1. s. f. ant. Molleta.
moleta, -tes
(dim. de mola.)
  1. s. f. Pedra chicoteta, generalment de marbre que sutilisa per a moldre pintures, medicament.
Buscar moleta en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: molleta.