Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mix
mix, -xa, -xos, -xes
(D’orige onomatopèyic.)
  1. s. m. coloq. Gat.
  2. Veu que sutilisa per a cridar al gat.
ref. Mix mix, per una m’entra i per l’atra m’ix.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: mig.