Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: imposts
impost, -ta, -ts, -tes
  1. adj. m. Posat damunt de.
  2. Donat, posat.
  3. Obligat.
  4. Ordenat, manat.
impost, -ts
(Del llatí impŏsĭtum, part. pass. de imponĕre, impondre.)
  1. s. m. Tribut, part dels gastos públics exigits per lEstat o un atre organisme civil a cada ciutadà.
Buscar imposts en:
  • imposts coincidix en:
    • el participi masculí plural de impondre