Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: hosts
host, -ts
  1. s. f. ant. Eixèrcit en campanya.
  2. fig. Grup de persones seguidores duna causa o dun personage.
Buscar hosts en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.