Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: facenda
facenda, -des
(Del cast. ant. facienda, i este del llatí facienda, finca rústica. cf. el cat. modern hisenda també del cast. o l’it. faccenda.)
  1. s. f. Finca agrícola.
  2. Rendes imposts i bens governats o administrats per un Estat o ents públics.
observacions/documentació: "Quan la facenda ad atre confies / que siga entés ya de dies”. “Sa facenda mal governa / qui va molt a la taverna”. Narcís Fagés de Romà. L’amic dels llauradors. Aforismes rurals. 1853. “...burlant-se en ridicula superioritat, perque el mateix president de les Corts ha usat la palabra facenda”. Xavier Casp. A l’atra vora de les observacions.1995.
ref. Facenda feta d’estola, prest s’envola. Facenda que és malguanyada, no tindrà molta durada. Facenda malguanyada, té poca durada. Sa facenda mal governa qui va molt a la taverna. La facenda sempre guanya, si de l’amo l’ull la banya. Quan la facenda ad atre confies, que siga entés ya de dies. En la facenda ben menada, el quefer mai faltarà.
Buscar facenda en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: facendat.