Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: enfora
enfora
(Del llatí vulg. ĭn fŏras.)
  1. adv. i prep. ant. En excepció, excepte, llevat de.
  2. ant. Cap a fòra
Buscar enfora en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: fòra, forà i forrat.