Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: empallada
empallat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. local. Replet.
empallat, -ada, -ts, -ades
(Del part. pass. de empalomar.)
  1. adj. m. Cobert, tapat o revestit de palla.
empallada, -des
  1. s. f. Palla que es tira o sescampa per terra per a cobrir-la.
Buscar empallada en:
  • empallada coincidix en:
    • el participi femení singular de empallar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: empalat, pallada, palat i palada.