Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: collada
collada, -des
(Del part. pass. de collar (quallar).)
  1. s. f. dialect. V. quallada.
collada, -des
  1. s. f. ant. V. coll (entre montanyes).
collada, -des
  1. s. f. V. bascollada. (Derivat de coll, part del cos.)
Buscar collada en:
  • collada coincidix en:
    • el participi femení singular de collar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encollat, encolat, encolada i colada.