Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: babor
babor
(Del neerl. bakboord.)
  1. s. m. Costat esquerre duna embarcació mirant de popa a proa.
babor
  1. s. m. var. ort. ant. V. bavor.
Buscar babor en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bavor.