Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Sobrenom
sobrenom, -ms
  1. s. m. Malnom o nom afegit al nom propi duna persona.
  2. ant. Llinage.
Buscar Sobrenom en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.