Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Joanot
Joanot
  1. s. m. ant. Hipocorístic de Joan, nom propi derivat de Joan.
Buscar Joanot en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.