Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Dotzena
dotzena, -nes
(Forma femenina de dotze.)
  1. s. f. Conjunt de dotze coses, sers vius o persones.
  2. Mija dotzena, conjunt de sis coses, sers vius o persones.
  3. Dotzena de flares, conjunt de tretze (dotze flares més el prior).
dotzén, -na, -ns, -nes
(Derivat de dotze.)
  1. adj. m. ant. V. duodècim.
dotzé, -ena, -ens, -enes
(Derivat de dotze, en el sufix -é, del llatí -ēnus.)
  1. adj. m. ant. V. duodècim.
  2. num. partitiu. V. dotzau.
Buscar Dotzena en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.