Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Demà
demà
(Del llatí vulgar *de mane, de matí.)
  1. adv. Dia posterior al de hui.
  2. Temps futur indeterminat que sopon a hui, que equival al present.
  3. Demà passat, adv. ant. V. despusdemà.
ref. Demà, Deu dirà. Demà, que hui cau rosada. Demà, atre dia al tall. Demà, ya es farà de dia. Si vols criar-te bo i sà, la faena de hui deixa-la per a demà.
Buscar Demà en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: endemà.