Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Debades
debades
(De l’àrap bātil, mat. sign.)
  1. adv. Inútilment.
  2. Gratuïtament.
  3. No debades, loc. No en va.
  4. Debades malles, loc. Tesforces per a res, debades, en va.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
ref. Debades, no pega el flare barretades (o cabotades). Debades peguen els flares barretades, i si no les peguen mal pegades.
Buscar Debades en: