Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Concha
Concha
  1. s. f. Forma familiar del nom de dòna Concepció.
concha
  1. s. f. var. ort. ant. V. conca.
Buscar Concha en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.